top of page

PMS och PMDS

Här kan du läsa om:

Vad är PMS, och vilka symtom är vanliga?
Vad är PMDS, och vilka symtom är vanliga?
Vad är orsaken till PMS och PMDS?
Hur vanligt är PMS och PMDS?
Vad kan jag själv göra åt min PMS/PMDS?
Vad kan jag få för hjälp av vården?

Vad är PMS?

PMS, som står för premenstruellt syndrom, är en samling av fysiska och psykiska symtom som uppstår före menstruationen. Vanliga symtom inkluderar humörsvängningar, trötthet, huvudvärk, vätskeansamling, ömhet i brösten och aptitförändringar.


Vad är PMDS?

PMDS, som står för premenstruellt dysforiskt syndrom, är en allvarlig form av PMS med mer intensiva symtom som kan påverka en persons vardag och sociala liv. Vanliga besvär inkluderar depression, ångest, förändringar i sömnmönster, irritabilitet och humörsvängningar.


Vad är orsaken till PMS och PMDS?

Den exakta mekanismen bakom tillståndet är inte känd, men då besvären uppträder cykliskt och är tydligt kopplade till menstruationscykeln är det fastställt att hormonnivåer och förändringar av dessa är en viktig del i problematiken.

Hur vanligt är PMS och PMDS?

PMS är mycket vanligt och påverkar ungefär tre fjärdedelar av alla kvinnor som har en regelbunden menstruationscykel. PMDS är mindre vanligt, men drabbar fortfarande omkring 5% av alla kvinnor.


Vad kan jag själv göra åt min PMS/PMDS?

Det finns många saker du kan göra för att lindra symtomen på PMS och PMDS. Dessa inkluderar:

  • Regelbunden motion

  • En hälsosam kost

  • Stresshantering och avkopplingstekniker

  • Regelbunden sömn

  • Undvikande av koffein och alkohol


Vad kan jag få för hjälp av vården?

Om symtomen på PMS eller PMDS är svåra eller påverkar din vardag är det lämpligt att söka vård. Du kan få hjälp med förskrivning av olika slags mediciner, kostrådgivning eller bli hänvisad till en psykolog eller terapeut för samtalsbehandling.

Senast uppdaterad:

16 mars 2024

Innehållet är granskat av:

Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, ST inom gynekologi och obstetrik

Femcare tar ett helhetsgrepp om kvinnors hälsa. Hos oss arbetar gynekologer, barnmorskor, fysioterapeuter, dietister och psykologer.
bottom of page