top of page

Vad kostar det?

Regionalt finansierad sjukvård
Besök på barnmorskemottagning

0 kr

Våra barnmorskor hjälper dig med preventivmedel, sexuell hälsa, graviditet och amning, samt om du har remiss för cellprov. Ibland remitteras du vidare till en av våra gynekologer för bedömning och vård. Alla besök på barnmorskemottagningen är avgiftsfria. Det gäller både fysiska besök och videobesök.

Besök på gynekologisk mottagning

250 kr

Besök hos gynekolog kostar 250 kr (det är samma avgift i hela Region Stockholm). Du behöver inte ha remiss. Behöver du komma till gynekolog under din graviditet så är ditt besök avgiftsfritt. Har du frikort är besöket avgiftsfritt.

Notera att du behöver avboka ditt besök senast 24 timmar före mötestiden. Annars debiteras du 400 kr, enligt Region Stockholms regler. 

Privat finansierad sjukvård
Besök hos läkare

1 500 kr

Fysiskt besök hos en av våra gynekologer på Oxbackskliniken.

Cellprov

820 kr

Cellprov utan medicinsk indikation. (Har du fått remiss för cellprov, så är det avgiftsfritt.)

Spermaprov inkl. läkarbesök

3 000 kr

Analys av spermaprov för bedömning av koncentration och rörlighet på spermierna, samt diskussion med läkare.

Besök hos leg. dietist

200 kr / 400 kr

Nybesök via video 50 min kostar 400 kr.

Återbesök via video 25 min kostar 200 kr.

Friskvårdsbidrag går bra att använda.

HSSG

2 500 kr

HSSG (Hysterosalpingosonografi) är en utvidgad ultraljudsundersökning av äggledarna med kontrastanalys.

NIPT

5 500 kr

Test av kromosomavvikelser på foster. Görs tidigast efter 10 fullgångna veckor. Läs mer här.

bottom of page