top of page

Offentligt finansierad sjukvård

Femcares huvudverksamhet är sjukvård som finansieras av offentliga medel. Vi har avtal med Region Stockholm och Region Halland. Det är regionerna som bestämmer patientavgifterna. Remiss krävs ej hos oss. Vi tar emot patienter från hela landet.

VAD KOSTAR VIDEOBESÖK?
VAD KOSTAR FYSISKA BESÖK?

Om du behöver avboka eller omboka ditt besök ska du höra av dig till oss senast 24 timmar före mötestiden, för att slippa att bli debiterad en avgift. Detta gäller även om du har frikort. Det är enkelt att avboka videobesök i appen. Besök på Oxbackskliniken kan också avbokas via appen, medan fysiska besök på Tudorklinikens gynmottagning avbokas via 1177.se.
* Besök hos gynekolog kostar 0 kr om du behöver träffa gynekolog under din graviditet.

Digital_RH_vardavtal_symbol_RGB.png

Sjukvård som du bekostar själv

I vissa fall kan det bli aktuellt med vård som ej är regionalt finansierad. Då står du som patient för hela kostnaden. Exempel på det är om du önskar hjälp med att bli gravid, men redan har ett barn med din partner (sådan hjälp står inte regionen för). Ett annat exempel är om du önskar göra tidigt ultraljud eller fosterdiagnostik vid graviditet, utan att det är medicinskt motiverat.

DIGITALA KLINIKEN

Nybesök hos leg. dietist (video 50 min)

600 kr

Återbesök hos leg. dietist (video 25 min)

300 kr

NIPT (Region Stockholm) – Läs mer här.

5 500 kr

OXBACKSKLINIKEN

Besök hos gynekolog inkl. ultraljud

1 500 kr

Cellprov utan att medicinsk indikation finns

820 kr

Nybesök hos leg. dietist - video 50 min

400 kr

Återbesök hos leg. dietist - video 25 min

200 kr

Spermaprov inkl. läkarbesök

3 000 kr

HSSG (utvidgad analys av äggledarna)

2 500 kr

5 500 kr

TUDORKLINIKENS GYNMOTTAGNING

Besök hos gynekolog inkl. ultraljud

1 500 kr

Cellprov utan att medicinsk indikation finns

500 kr

Nybesök hos leg. dietist - video 50 min

400 kr

Återbesök hos leg. dietist - video 25 min

200 kr

Parsamtal och information rörande IVF (undersökning och provtagning ingår ej)

2 000 kr

Parbesök  med ultraljud och ifyllande av remiss till IVF-klinik (blodprover och spermaprov ingår ej)

3 000 kr

Spermaprov inkl. brevsvar

1 500 kr

Äggledarspolning

4 000 kr

Injektionsskola

1 000 kr

Undersökning av livmodern med koksalt (HSG)

2 500 kr

HPV-typing

500 kr

Graviditetstest (urin)

200 kr

Tolk på plats

2 000 kr

Övriga prover

enligt gällande taxa

bottom of page