top of page

Klimakteriet

Här kan du läsa om:

Vad är klimakteriet?
När hamnar man i klimakteriet?
Hur påverkar klimakteriet kroppen?
Hur vet jag när klimakteriet är över för mig?
Vilka klimakteriebesvär kan jag söka vård för?

Vad är klimakteriet?

Klimakteriet är den period i en kvinnas liv då produktionen av hormonerna östrogen och progesteron faller. Detta påverkar kroppen på många vis och medför bland annat att menscykeln förändras för att sedan upphöra helt. När klimakteriet är över kan kvinnan inte längre bli gravid. Även om klimakteriet är en normal del av åldrandeprocessen är den för många kvinnor mycket påfrestande, både fysiskt och psykiskt.


Vad beror klimakteriet på?

Klimakteriet beror på att ägganlagen i äggstockarna börjar sina och att äggstockarna minskar sin produktion av östrogen och progesteron, de två hormonerna som reglerar menstruationscykeln. Detta leder till hormonella och kroppsliga förändringar.


När hamnar man i klimakteriet?

De flesta kvinnor hamnar i klimakteriet mellan 45 och 55 års ålder, men det varierar mellan olika individer. Både genetik och livsstil påverkar tidpunkten för klimakteriet.


Hur påverkar klimakteriet kroppen?

Hormonerna östrogen och progesteron kommunicerar med flera av kroppens olika slags celler och organ. Förändringar av hormonnivåerna medför alltså en påverkan på hela kroppen och brukar inkludera svettningar, vallningar, sömnsvårigheter, hjärtklappning, humörsvängningar, sexuella besvär och muskelvärk. Många kvinnor upplever också förändringar i huden, samt viktförändringar.


Är det vanligt med besvär under klimakteriet?

Det är mycket vanligt med besvär under klimakteriet. De flesta kvinnor upplever några eller alla av de förändringar som den förändrade hormonproduktionen medför.


Går det att få någon behandling mot klimakteriebesvär?

Det går ej att förhindra eller förskjuta klimakteriet, men det går ofta att mildra besvären för ett bättre mående, en ökad blödningskontroll och förhoppningsvis en högre livskvalitet. Behandlingen består av en tillförsel av de hormoner vars produktion sjunker under klimakteriet. Hormonet östrogen tillförs kontinuerligt, antingen i form av tabletter eller via huden. Progesteron, eller dess syntetiska motsvarighet gestagen, ges antingen cyklist eller dagligen beroende på hur det naturliga blödningsmönstret ser ut.

Tillförseln av hormoner brukar stabilisera måendet och behöver ofta ges under vanligtvis ett par år. Efter genomgånget klimakterie – när kroppens egna hormonproduktion stabiliserats – kan behandlingen avslutas.

Hur vet jag när klimakteriet är över för mig?

Hur länge klimakteriebesvären pågår är väldigt individuellt. De flesta upplever att förändringen tar ca 5 år, men en del personer har mer långtgående besvär och behöver behandling under flera år. Det bästa sättet att utvärdera huruvida klimakteriet är över är att bedöma hur många symptom som kvarstår och hur besvärliga dessa är.

Vilka klimakteriebesvär kan jag söka vård för?

Om dina besvär under klimakteriet påverkar din livskvalitet, bör du kontakta vården. De vanligaste klimakteriebesvären som kan behandlas inkluderar svettningar, vallningar, sömnbesvär, humörsvängningar och vaginal torrhet. Du kan också få hjälp med att hantera andra hälsoproblem som kan uppstå under klimakteriet. Sök vård, så ska vi göra det bästa för att hjälpa dig.

Senast uppdaterad:

16 mars 2024

Innehållet är granskat av:

Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, ST inom gynekologi och obstetrik

Femcare tar ett helhetsgrepp om kvinnors hälsa. Hos oss arbetar gynekologer, barnmorskor, fysioterapeuter, dietister och psykologer.
bottom of page