top of page

Preventivmedel

Här kan du läsa om:

Vad preventivmedel är
Olika preventivmedel, och deras för- och nackdelar
Vilket preventivmedel som passar vem

Vad är preventivmedel?

Preventivmedel är olika metoder som används för att förhindra graviditet. De kan vara hormonbaserade, som p-piller eller hormonringar, eller icke-hormonbaserade, som kondomer eller kopparspiral.


Vem kan använda preventivmedel?

Preventivmedel kan användas av kvinnor och män som inte är redo att bli gravida eller som vill undvika graviditet.


Vilka olika preventivmedel finns, och vilka är deras respektive för- och nackdelar?

Det finns många olika preventivmedel att välja mellan. Här är några av de mest populära:

  • P-piller: P-piller är hormonbaserade och innehåller syntetiska östrogener och/eller  gestagener. Vissa hormonbaserade ppiller kan innebära fördelar avseende blödningar men mindre smärta, mindre mängd blödning och möjlighet att kontrollera blödningarnas frekvens. De kan också bidra till att förbättra acnebesvär. Många p-piller ger till en början biverkningar såsom huvudvärk, illamående och ökad känslighet i brösten. Dessa biverkningar brukar vara övergående inom några månader. 

  • Hormonringar: Hormonringar är en annan form av hormonbaserat preventivmedel. De placeras i slidan varje månad och ger en jämn dos av hormoner. Fördelar inkluderar, liksom p-piller, minskad blödningsmängd och möjligheten att kontrollera blödningarna. Nackdelar utgörs av biverkningar som illamående och ökad känslighet i brösten, vilket vanligtvis brukar vara övergående inom några månader. 

  • Kondomer: Kondomer är ett icke-hormonbaserat preventivmedel som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. Fördelar inkluderar att de är enkla att använda och att de ger visst skydd mot könssjukdomar. Nackdelar inkluderar risken att kondomen går sönder vid felaktig användning vilket då minskar graviditetsskyddet och skydd mot könssjukdomar.

  • Kopparspiral: Kopparspiral är ett annat icke-hormonbaserat preventivmedel. Det placeras inuti livmodern och kan stanna kvar i upp till 5 år. Fördelar inkluderar att kvinnan följer sin egen menscykel och en låg risk för biverkningar. Nackdelar inkluderar ökad blödningsmängd i samband med menstruation och en liten risk för infektion i samband med insättning.

  • P-stav: P-stav är ett annat hormonellt preventivmedel innehållande hormonet gestagen. P-stav sätts in i armen och byts ut var tredje år eller tidigare om du önskar. Fördelar inkluderar att den sitter på plats och då ingen risk att glömma ta sitt preventivmedel och att blödningsmängden blir mindre eller för vissa uteblir helt. Nackdelar inkluderar att blödning kan komma oregelbundet eller att biverkningar som acne kan uppkomma. 


Hur vet jag vilket preventivmedel som passar mig?

Valet av preventivmetod beror på enskilda faktorer såsom ålder, hälsostatus, livsstil och personlig preferens. Det är bäst att rådfråga en vårdgivare som kan bedöma dina behov och hjälpa dig välja det bästa alternativet för dig. Glöm inte att också regelbundet omvärdera och uppdatera dina preventivmedelsval när dina behov och omständigheter förändras över tid.


Används preventivmedel i andra syften än att förhindra graviditet?

Ja, preventivmedel används inte bara för att förhindra graviditet. Vissa preventivmedel kan också ha andra hälsofördelar, till exempel att reglera menstruationscykeln, användas vid smärtsamma eller kraftiga menstruationer, lindra PMS-symtom eller förebygga könssjukdomar. Det är viktigt att diskutera de specifika hälsofördelarna och riskerna med en vårdgivare innan man börjar med en preventivmetod.

Senast uppdaterad:

16 mars 2024

Innehållet är granskat av:

Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, ST inom gynekologi och obstetrik

Femcare tar ett helhetsgrepp om kvinnors hälsa. Hos oss arbetar gynekologer, barnmorskor, fysioterapeuter, dietister och psykologer.
bottom of page