top of page

Få hjälp med

Klimakteriet

Så funkar det

1

Ladda ner appen Femcare och välj
Klimakteriet

2

Logga in via Bank-ID och svara på några frågor om det du vill ha hjälp med

3

Våra medarbetare hjälper dig utifrån dina behov – digitalt om vi kan och fysiskt om det behövs

Patientavgift: 0 kr

Det här kan vi hjälpa dig med

Våra barnmorskor och gynekologer hjälper dig med:
• Svettningar och vallningar
• Förändrat blödningsmönster
• Förändringar av ditt psykiska mående
• Huvudvärk
• Torra slemhinnor
• Ont i kropp och leder
• Sömnbesvär
• Trötthet
• Torrhet i underlivet
• Urinläckage

Vår dietist hjälper dig med: 
• Kostråd för att minska risken för osteoporos 
• Kostråd som gynnar hjärt-kärlhälsa 
• Kostråd vid konstaterad järnbrist
• Stöd för att undvika viktuppgång 
• Stöd i viktminskning 
• Strategier för att minska småätande till följd av tex för lite sömn, nedstämdhet
• Stöd och råd gällande rutiner runt måltider

Lär dig mer om

Klimakteriet

Vad är klimakteriet?

Klimakteriet är benämningen på en omvälvande tid i kvinnans liv som orsakas av en fallande produktionen av reproduktionshormonerna östrogen och progesteron. Detta påverkar kroppen på många vis och medför bland annat att menscykeln förändras för att sedan upphöra helt, och att kvinnan därför inte längre kan bli gravid. Även om klimakteriet är en normal del av åldrandeprocessen är den för många kvinnor mycket påfrestande, både fysiskt och psykiskt.


Vad beror klimakteriet på?

Klimakteriet beror på att ägganlagen i äggstockarna börjar sina. och att äggstockarna minskar sin produktion av östrogen och progesteron, de två hormonerna som reglerar menstruationscykeln. Detta leder till hormonella och kroppsliga förändringar.


När hamnar man i klimakteriet?

De flesta kvinnor hamnar i klimakteriet mellan 45 och 55 års ålder, men det varierar mellan olika individer, och både genetik och livsstil påverkar tidpunkten för klimakteriet.


Hur påverkar klimakteriet kroppen?

Hormonerna östrogen och progesteron kommunicerar med flera av kroppens olika slags celler och organ. Förändringar av deras nivåer medför alltså en påverkan på hela kroppen och brukar inkludera svettningar och vallningar sömnsvårigheter, hjärtklappning, humörsvängningar, sexuella besvär och muskelvärk. Många kvinnor upplever också förändringar i huden och vikten.


Är det vanligt med besvär under klimakteriet?

Det är mycket vanligt med besvär under klimakteriet. De flesta kvinnor upplever några eller alla av de förändringar som den förändrade hormonproduktionen medför.


Går det att få någon behandling mot klimakteriebesvär?

Det går ej att förhindra eller förskjuta klimakteriet, men det går ofta att mildra besvären för ett bättre mående, en ökad blödningskontroll och förhoppningsvis en högre livskvalitet. Behandlingen består av en tillförsel av de hormoner vars produktion sjunker under klimakteriet. Hormonet östrogen tillförs kontinuerligt, antingen i form av tabletter eller via huden. Progesteron, eller dess syntetiska motsvarighet gestagen, ges antingen cyklist eller dagligen beroende på hur det naturliga blödningsmönstret ser ut.

Tillförselna av hormoner brukar stabilisera måendet och behöver ofta ges under vanligtvis ett par år. Efter genomgånget klimakterie när kroppens egna hormonproduktion stabiliserats kan behandlingen avslutas.

Hur vet jag när klimakteriet är över för mig?

Hur länge klimakteriebesvären pågår är väldigt individuellt. De flesta upplever att förändringen tar ca 5 år, men en del personer har besväre och behöver behandling under många år. Det bästa sättet att utvärfera huruvida kliamkteriet är över är att bedöma hur många symptom som kvarstår och hur besvärliga dessa är.

Vilka klimakteriebesvär kan jag söka vård för?

Om dina besvär under klimakteriet påverkar din livskvalitet, bör du kontakta vården. De vanligaste klimakteriebesvären som kan behandlas inkluderar svettningar, vallningar, sömnbesvär, humörsvängningar och vaginal torrhet. Du kan också få hjälp med att hantera andra hälsoproblem som kan uppstå under klimakteriet.

Innehållet är skrivet av

Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, ST inom gynekologi och obstetrik

bottom of page