top of page

Få hjälp med

PMS och PMDS

Exempel på saker vi kan hjälpa dig med

Våra barnmorskor och gynekologer hjälper dig med:
• bedömning och råd
• samtalsstöd
• förskrivning av preventivmedel
• förskrivning av antidepressiva
• förskrivning av bioidentiskt progesteron
• dietistsamtal för kostrådgivning
• hänvisning till psykolog
• möjlighet att föra dagbok över besvären
• uppföljning och utvärdering

Vår dietist hjälper dig med:
• stöd och råd gällande rutiner runt måltider
• råd för att gynna en hälsosam kost
• strategier för att minska småätande till följd av tex för lite sömn, nedstämdhet, känslomässigt ätande, ökad hunger
• strategier för att kontrollera sötsug

Så funkar det

1

Boka ett videobesök – du väljer en tid som passar dig

2

Identifiera dig via Bank-ID och svara på ett par frågor

3

Mötet sker i appen Femcare där du får hjälp med ditt besvär

Patientavgift: 0 kr

Hos oss behöver du alltid börja med ett videobesök med barnmorska. Vid behov kommer barnmorskan att boka in dig på besök med gynekolog eller annan specialitet – digitalt om det är möjligt, fysiskt om det behövs.

"

Det är helt underbart att bli bemött, lyssnad till, icke dömd och att få någon att bolla tankar med. Att få fråga utan att motparten har en förutfattad mening om vad det är man vill, att få prata med någon som faktiskt på riktigt vill hjälpa mig utifrån mina förutsättningar."

Patient hos Femcare

Lär dig mer om

PMS och PMDS

Vad är PMS?

PMS, som står för premenstruellt syndrom, är en samling av fysiska och psykiska symtom som uppstår före menstruationen. Vanliga symtom inkluderar humörsvängningar, trötthet, huvudvärk, vätskeansamling, ömhet i brösten och aptitförändringar.


Vad är PMDS?

PMDS, som står för premenstruellt dysforiskt syndrom, är en allvarlig form av PMS med mer intensiva symtom som kan påverka en persons vardag och sociala liv. Vanliga besvär inkluderar depression, ångest, förändringar i sömnmönster, irritabilitet och humörsvängningar.


Vad är orsaken till PMS och PMDS?

Den exakta mekanismen bakom tillståndet är inte känd, men då besvären uppträder cykliskt och är tydligt kopplade till menstruationscykeln är det fastställt att hormonnivåer och förändringar av dessa är en viktig del i problematiken.

Hur vanligt är PMS och PMDS?

PMS är mycket vanligt och påverkar ungefär tre fjärdedelar av alla kvinnor som har en regelbunden menstruationscykel. PMDS är mindre vanligt, men drabbar fortfarande omkring 5% av alla kvinnor.


Vad kan jag själv göra åt min PMS/PMDS?

Det finns många saker du kan göra för att lindra symtomen på PMS och PMDS. Dessa inkluderar:

  • Regelbunden motion

  • En hälsosam kost

  • Stresshantering och avkopplingstekniker

  • Regelbunden sömn

  • Undvikande av koffein och alkohol


Vad kan jag få för hjälp av vården?

Om symtomen på PMS eller PMDS är svåra eller påverkar din vardag är det lämpligt att söka vård. Du kan få hjälp med förskrivning av olika slags mediciner, kostrådgivning eller bli hänvisad till en psykolog eller terapeut för samtalsbehandling.

Innehållet är skrivet av

Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, ST inom gynekologi och obstetrik

Du förtjänar att må bra.
Få hjälp att hantera PMS/PMDS.

Patientavgift: 0 kr

bottom of page